Certifikační podpora

Na základě předchozích zkušeností se všemi fázemi certifikačního procesu a z aktuální činnosti jakožto CVE nabízíme certifikační podporu v oblasti pomocných energetických jednotek (PEJ), leteckých motorů a malých letadel v souladu s předpisy EASA /FAA (CS-APU, CS-E/FAR 33, CS / FAR– 23).

Nabízíme komplexní podporu včetně zpracování všech potřebných dokumentů požadovaných v rámci certifikačního procesu v prostředí EASA – certifikačního programu, programů zkoušek, certifikačních zpráv a rovněž verifikaci těchto dokumentů.

Můžeme rovněž zajišťovat poradenství týkající se způsobu a metodik průkazů plnění, požadavků na vytvoření organizace DOA a studií proveditelnosti z hlediska certifikačních požadavků. Můžeme rovněž zajišťovat podporu při jednáních s leteckým úřadem EASA.

Certifikační podpora zahrnuje rovněž tvorbu průvodní dokumentace pro provoz a údržbu (Letová příručka, Příručka pro údržbu, Instalační manuál), v souladu s požadavky CS/FAR 23 a příslušných standardů GAMA, ATA.