Jiří Vyčítal

Moje téměř 30-ti letá praxe v letectví zahrnuje profesní zkušenosti především v  těchto oblastech:

Dle mého základního univerzitního zaměření je to oblast návrhu, konstrukce a výpočtů leteckých pístových a turbínových motorů. Později k tomu přibyla i zkušenost v oblasti návrhu a konstrukce menších sportovních a dopravních letadel. K této technicko-projekční zkušenosti přibyla následně i zkušenost z certifikace leteckých pístových a turbínových motorů a letadel podle příslušných EASA a FAA stavebních předpisů.

Nezanedbatelnou část získaných profesních zkušeností tvoří i bohatá pilotní praxe na letounech a větroních, zde to je především moje činnost zkušebního pilota v několika  letových zkušebních programech vyvíjených nových dopravních letounů (Raven 257, Ae 270). Poslední oblastí zkušeností je oblast údržby letadel a motorů podle Part 66.

V posledním cca desetiletém profesním období jsem pracoval jako hlavní konstruktér a současně jako vedoucí Projekční organizace DOA podle EASA/Part 21 v leteckých programech jako byl vývoj letounu Raven 257 (později Corvus) u firmy Wolfsberg, vývoj a certifikace malého dopravního turbovrtulového letounu Ae270 vyvíjeného společným česko-taiwanským podnikem IBIS (Aero Vodochody a AIDC). V těchto programech letounů jsem současně působil i jako zkušební pilot ve vývojových a certifikačních letových zkouškách. Dále to byla činnost hlavního konstruktéra a vedoucího projekční organizace DOA ve vývoji a certifikaci turbovrtulového motoru H80 u firmy GE Aviation Czech. Poslední aktuální profesní činnost tvoří konzultační podpora a činnost CVE (Certifikační verifikační inženýr) v programu certifikace pomocné energetické jednotky (APU).

Vedle předchozích pracovních aktivit se současně spolu s mým dlouholetým kolegou Tomášem Moravcem věnuji vývoji společně patentovaného konceptu hybridního pohonu letadla spolu se studiemi nové řady moderních pístových a turbínových motorů pro pohon menších letadel, a které by se současně uplatnily i v konceptu hybridního pohonu.

Tomáš Moravec

Moje více než 25-ti leté profesní zkušenosti z letectví jsou spojeny s působením těchto  oblastech:

Původním zaměřením je oblast aerodynamiky nízkých rychlostí navazující na můj studijní obor. Tomuto oboru jsem se věnoval po dobu více než deseti let ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze. Během této doby jsem měl také možnost rozšířit své znalosti při postgraduálním studiu na vysoké letecké škole Sup-Aero ve Francii, zakončené stáží u firmy Aerospatiale (nyní EADS).

Další mou profesní zkušeností byla práce v rámci certifikačního týmu DOA společnosti Aera Vodochody se zodpovědností za oblast průvodní dokumentace (Letová příručka, instrukce pro zachování letové způsobilosti) během celého certifikačního procesu letounu Ae270. Tento letoun získal certifikát EASA v roce 2005 a v následujícím roce i certifikaci FAA. Po ukončení certifikačního procesu jsem se podílel na koncepčních studií další modernizace letounu Ae 270 při zpracování analýz výkonů a marketingových studií.

Následující tři roky jsem pracoval v rámci týmu DOA společnosti GE Aviation Czech v průběhu celé certifikace motoru GE H80, který získal certifikát EASA na konci roku 2011. Během této doby jsem byl zodpovědný za zpracování spolehlivostních analýz motoru H80 a rovněž jsem se spolupodílel na přípravě a vyhodnocení řady vývojových a certifikačních zkoušek. V rámci programu H80 jsem se také podílel na přípravě vývojových a koncepčních studiích dalšího vývoje motoru H80 (analýzy výkonů). Poslední aktuální profesní činnost tvoří konzultační podpora a činnost CVE (Certifikační verifikační inženýr) v programu certifikace pomocné energetické jednotky (APU).

Vzhledem k mému zájmu o nové principy pohonu letadel jsem se společně s Jirkou Vyčítalem zapojil do koncepčních a vývojových studií letounu s hybridním pohonem, viz odkaz PROJEKTY.