Konstrukční práce

Spolupráce v oblasti konstrukčních prací při návrhu konstrukčních celků letadel i leteckých motorů s využitím programu Solid Works.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti projektů v oblast letectví zahrnující analýzu certifikačních požadavků, certifikačního plánů, splnitelnosti cílových parametrů, technické proveditelnosti, marketingových analýz atd.

Analýzy výkonů a optimalizace

Analýzy výkonů a optimalizace návrhu v etapě koncepčního a předběžného návrhu letounu.

Analýzy spolehlivosti

Analýzy spolehlivosti leteckých motorů a letounů dle požadavků leteckých předpisů (CS/FAR23, CS-E/FAR 33) a v souladu s požadavky doporučovaných standardů pro provádění rozboru spolehlivosti (SAE ARP 4761, 4754) včetně zpracování analýz metodami FHA, FTA a FMEA.

Pevnostně–dynamické analýzy

Pevnostní analýzy vybraných celků letadel a motorů, dynamické analýzy rotorových soustav pístových a turbínových leteckých motorů, podpora měření vibrací na těchto soustavách.

Průvodní dokumentace

Tvorba a zpracování průvodní dokumentace (letová příručka, příručka pro údržbu) v souladu s požadavky leteckých předpisů CS/FAR 23 a standardů GAMA, ATA.